“Kunst en religie zijn volgens mij familie van elkaar. Ze zijn beiden een taal waarmee ik denkend en sprekend probeer de werkelijkheid  te begrijpen en met haar een relatie aan te gaan.”

Voor mij is die werkelijkheid ‘schepping’, gecreëerd door de Kunstenaar bij uitstek.  Vanuit  de christelijke traditie waarin ik sta, noem ik deze Kunstenaar: God .

Spelend met verf, krijt, brons, hout, en al die verrukkelijke materialen mag ik een heel klein beetje op Hem lijken en draag ik de resultaten van dat spel  ook aan Hem op: DeeVee, kunst bij Zijn gratie.

- Willem Zijlstra