Kansel

Handen omhoog

Doorgaans is een kansel een neutraal spreekgestoelte. In dit geval  doet ze mee in ons verlangen omhoog te reiken naar wat God ons wil geven. Handen om te ontvangen dus, maar ook om te geven, net zoals tijdens aanbidding handen omhoog gaan om God onze lof  aan te bieden. Hoewel het staal een stoere en krachtige uitstraling heeft, is het gebaar open en kwetsbaar.

Dit metaal past goed bij de buizen die boven het podium lopen. En let u eens op hoe mooi de kleuren uit de omgeving erin worden gespiegeld. Er is met opzet gekozen voor rauw laswerk  omdat ook de metselaar van de muur achter het podium zich geen zorgen heeft gemaakt om wat specie meer of minder. Zo is nadrukkelijk contact gezocht met de ruimte eromheen

Het idee en het ontwerp is van Willem Zijlstra, de artistieke-, en technische uitvoering is van de Poolse kunstenaar Jurec Bokrzycki (lid van de Baptistengemeente in Wroclaw)


Drie onderdelen

Deze ontvangende handen werken visueel samen met een doek op de achtergrond waarin wordt verbeeld hoe Manna en Kwakkels uit de hemel naar beneden komen. Tekens van het voedsel dat God ons wil geven in tijden van schaarste.

Tenslotte zal er via de beamer een kunstwerk geprojecteerd worden op het scherm links van het podium. Daarop zal zichtbaar worden gemaakt dat Jezus zelf ons levende brood is, net zoals wij dat vieren tijdens het avondmaal.

Kunst en Kerk  kunnen samen

We hopen dat de kansel en de kunstwerken ons zullen inspireren: tijdens de samenkomst en als beelden die je bijblijven na afloop van de dienst.

Lange tijd moesten Protestantse kerken leeg blijven. We hebben nu geleerd dat beelden als tekens van geloof een bijdrage kunnen leveren. Zeker in de beeldcultuur waar wij allemaal deel van uitmaken. 

September 2003