Sinds een paar jaar 'kerkt' de Baptistengemeente in de aula van het Erfgooiers College en dat doet zij met veel genoegen. De ruimte is erg geschikt voor onze samenkomsten, althans wat omvang betreft. Natuurlijk is het in de eerste plaats een aula van een school. Als de gemeente er zit tijdens de samenkomst zie je aan niets dat deze ruimte ook voor een ander doel gebruikt wordt: EREDIENST.

Kunst rond het podium

Natuurlijk hoor je dat wel door het zingen en het bidden, het Bijbellezen en de preek. Maar dat zijn allemaal signalen voor het oor. Wat moet het oog komt er bekaaid af. Zouden wij  ook via onze ogen mogen ervaren dat het om een eredienst te doen is? Vandaar het initiatief om rondom het podium een aantal kunstwerken te plaatsen die op indringende wijze verbeelden waar het tijdens de diensten om te doen is. Het zijn visuele getuigen, prediking via staal, stof of verf., tekens van onze identiteit.