‘Pas als iedereen buigt wordt duidelijk wie overeind blijft staan’ .

De vlakte van Dura is de plek waar de dictator zijn zelfportret had opgesteld en waar hij al zijn vazallen had uitgenodigd om voor hem te buigen. Een herkenbaar beeld in onze tijd: Noord Korea, het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, het rode plein in Moskou,.....wat is een leider zonder onderdanige volgelingen.

Dit werk bestaat uit een tweeluik: in de eerste situatie staat de massa spijkertjes nog recht op. In de tweede situatie zijn alle spijkertjes krom gebogen, op drie na. De ritmische veelheid van de honderden spijkers in strak gelid tonen een boeiend beeld, de onderbreking door de drie afwijkers vormt een spannend contrast.

Vlakte van Dura