Om scherp in beeld te krijgen wat het betekent dat een lam geslacht wordt, heb ik het leven van een lammetje met behulp van video gevolgd vanaf geboorte iedere maand tot aan de slachting. Direct na deze slachting is het bloed van het lam opgevangen en bewaard. Daarna is het dode lam naar de preparateur gebracht die het heeft opgezet. Het vlees van het lam is door een slager ingeblikt. De blikken zijn door mij van etiket voorzien. Wij zouden het vlees alsnog kunnen eten en daarmee deelgenoot worden aan zijn leven en sterven.

Als eerste deel van de trilogie Agnus Dei combineer ik de bovengenoemde video-opnames die worden getoond op een monitor en de 32 blikken lamsvlees die rondom de monitor staan opgesteld.

Tijdens de totstandkoming van de kunstwerken heb ik regelmatig diepgaande gesprekken gehad met Cees Roeleveld. Hij heeft mij ook geholpen met een aantal praktische zaken. Waarvoor mijn dank.

Kunsthistorische achtergrond:

Rond 1360 begon Hubert van Eyck aan het veelluik ’Het lam Gods’ in Gent, later geassisteerd door zijn broer Jan. In die tijd  vormde dit schilderij een overtuigende lofzang op Gods verlossende werk.  Ook nu nog laat het niet na een overweldigende indruk te maken.

In mijn installatie verwijs ik op de etiketten naar het magistrale paneel in het centrum van dit altaarstuk: de aanbidding van het lam .

Neem, eet, dit is mijn lichaam

In onze kerk werd gezongen over het lam voor ons geslacht. Terwijl ik meezong dacht ik: weten we wel wat we zingen? Weten we wel wat er gebeurt als een lam geslacht wordt. En: voor ons?  Een dier dat door zijn bloed onze schuld betaalt? Wie kennis heeft van de christelijke traditie kan in theorie de lijn nog volgen, maar heeft het nog actuele betekenis? Zeker niet voor het grootste deel van onze niet-christelijke medemensen. Zou het dan mogelijk zijn deze betekenis in een vorm te vatten die de clichés opfrist en de boodschap dichterbij brengt?

Lam Gods

Materiaal: Installatie bestaande uit T.V.,
31 blikken lamsvlees met etiket.