Dit zeven-luik werd gemaakt in opdracht van de stichting Dorcas naar aanleiding van hun 25-jarig jubileum als kado voor hun bestuurslid dhr. DJ Groot.

Als uitgangspunt diende Mattheüs 25 waarin Jezus zich identificeert met de armen.

Centraal staat Jezus zelf met in zijn handen de waterschaal waarmee hij zijn vrienden de voeten wil wassen als teken van zijn dienstbaarheid.

De foto’s die in dit werk verwerkt zitten zijn allemaal afkomstig uit het bestand van Dorcas  en zijn tijdens de praktijk van hun werk gemaakt. Ieder paneeltje verbeeld een aspect van dat werk: links het verschaffen van voedsel, de voorziening van drinkwater, het uitreiken van kleding. Rechts de medische zorg, het bouwen van onderdak en het bezoeken van gevangenen.

Het idee van dit zevenluik is ontleend aan het werk van de Meester van Alkmaar (Rijksmuseum) dat dezelfde titel draagt. Met het middenpaneel heeft deze het begraven van de doden weergegeven, iets wat niet voorkomt in het genoemde evangeliegedeelte. In dit moderne werk verwijst de waterkom naar de doop hetgeen gezien kan worden als een symbool  voor bekering en het begraven worden van het oude leven.

De combinatie van het middenpaneel en de inklapbare zijvleugels vormen samen een kruisvorm.

In de achtergrond van het paneel over medische zorg is een portret van Dirk Jan Groot zelf opgenomen. Mede dankzij zijn inspanning is Dorcas tot een grote zegen geworden voor de armen waarmee Jezus zich zo nadrukkelijk verbindt.

Zeven werken van barmhartigheid